රූපවාහිනිට රිංගා කලබල කළ අයෙක් රට පනින්න යද්දී හසුවෙයි

අරගලකරුවන් යැයි පවසමින් ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට ඇතුළු වී එහි සජීවි විකාශයට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයකු කටුනායක ජාත්‍යන්තර

Read more

මාස්ක් අනිවාර්ය කරන්න – සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදී විද්වත් සංගමය

ඩෙල්ටාට වඩා පස් ගුණයක් බලවත් කොවි’ඩ්19 වෛ රසයේ විකෘති ප්‍රභේදයක් වන ‘ඔම්රිකන්’ දැ ඩි ව්‍යාප්තියක් මෙරට පෙන්නුම් කිරීම නිසා ගෘහස්ථ

Read more

කලබලයක් නැතිව ඉන්ධන බෙදන තැනක්

මනම්පිටිය ඉන්ධනහලට ලැබෙන ඉන්ධන රියදුරු සංගමය, ත්‍රීරෝද සංගමය සහ මනම්පිටිය ඉන්ධන පිරවුම්හලේ සේවකයන් එක්ව පොලිසියේද මැදිහත්වීම මත සියලු දෙනාට සාධාරණව

Read more

ඉන්ධන හා ගෑස් පෝලිම්වල කොවි’ඩ් පැතිරීමේ අ වදානමක්

ඉන්ධන පෝලීම් හා ගෑස් පෝලීම්වල කොවි’ඩ් පැ තිරීමේ දැ ඩි අ වදානමක් මතුව ඇතැයි පවුල් වෛද්‍ය විද්‍යා විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති

Read more

පිටරට ගොස් ඉගෙන ගන්න සිටි දරුවන්ගේ හීන උපන් ගෙයිම මියැදෙයි ?

විදේශීය විශ්ව විද්‍යාල වල උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට බලාපො රොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන්ට එම අව ස්ථාව මග හැරී යාමේ

Read more