අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ විකුණන මුවාවෙන් කළ මුදල් වං චාවක් ගැන හෙළිවෙයි

අන්තර්ජාලය තුළ විවිධාකාරයේ භාණ්ඩ විකිණීමට තිබෙන බව සහ ඉතා ඉක්මණින් අඩු මුදලකට එම භාණ්ඩ විකිණීමට අවශ්‍ය බව පවසා මුදල් වං

Read more

ඕනෑ පැත්තකට යන්න ලෑස්තියි – ලංකාවේ අවංකම රාජ්‍යනිලධාරිනිය කියයි.

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ලොව පුරා විහිදී ඇති සංවිධානයකි. එහි ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනය වාර්ෂිකව ලංකාවේ අවංකම රාජ්‍ය නිලධාරිනිය තෝරන්නීය. 2020 සුපිලියන් ප්‍රණාම

Read more

දැඩි ස ත්කාර ඒකකයේ ජීවි තය රැකගන්න පොරබ දන දරුවන්ට ජීවිතයදුන් රත්තරන් දොස්තර

පසුගිය සිකුරාදා රාත්‍රියේ කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ සුවිශේෂි බෝධි පූජාවක් පැවැත්විණි. මේ බෝධි පූජාව සංවිධානය කළ පිරිස අතර මු.ස්ලිම් ජාතිකයකු වූ

Read more

රුසියාවේ කොවිඩ් එන්න ත මෙරට දී නිෂ්පාදනයට..

ලෝක සෞඛ්‍යසංවිධානයේ කොවැක්ස් ආයතනය ලබා දෙන කොවි ඩ් එන්න තේ පළමු ප්‍රදානය පෙබරවාරි මස මැද භාගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන

Read more

පළමුදිනයේදී පුද්ගල යින් 5286 කට කොවි ඩ් එන්න ත ලබාදේ..

ඉන්දියාවෙන් පිරිනැමුණු ඔ ක්ස්ෆ ර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙ නෙකා කොවි ෂීල්ඩ් එන්න ත ඊයේ දිනය තුළ පුද්ග ලයින් 5,286 දෙනෙකුට ලබාදී ඇති

Read more