මම කාන්තාවන් ට ඇඳුම් අරන් ගියේ නෑ -අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර

ඉදිරියේදිත් උ ද්ඝෝෂණ සහ රැස්වීම් පවත්වන්නන් තරාතිරම නොබලා අ ත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බව මහජන ආ රක්ෂක අමාත්‍ය රියර්

Read more

ලේලියි පුතයි තමන්ට කළ නො මනා වැඩේ හෙළි කරන්න, කිලෝමීටර් 5ක් දුර ගෙවාගෙන ආපු තාත්තා

“අන්තිමට හ පලා…කෙළත් ග හලා….” – ලේලියි පුතයි තමන්ට කළ නොමනා වැඩේ හෙළි කරන්න, කිලෝමීටර් 5ක් දුර ගෙවාගෙන ආපු තාත්තා

Read more

නෙස්ලේ මයිලෝ, ශ්‍රී ලංකාවේ කඩදාසි බීම බට භාවිතයට ගත් පළමු සැකසූ පානය බවට පත්වෙයි

නෙස්ලේ සමාගමේ ජනාදරයට පත් සන්නාමයක් වන මයිලෝ, තම සැකසූ පානය සමඟ ලබාදෙන ප්ලාස්ටික් බීම බටය වෙනුවට කඩදාසි බීම බටයක් හඳුන්වා

Read more

කොවි.ඩ් රෝ ගියෙක් එන්න ත් මධ්‍යස්ථානයකින් බෙහෙ ත් විදගෙන

කොවි.ඩ් ආසා දිත පුද්ගලයෙක් සහ නිරෝධායනයට ලක් කර සිටි පුද්ගලයෙක් මීගොඩ පානළුව සිරිනිවාසාරාම විහාරස්ථානයේ එන්න ත් මධ්‍යස්ථානයට ගොස් එන්න ත්

Read more

දුම්රිය අ නතුරකින් අනු නවයෙන් දි වි බේ රාගත් කාන්තාවන් දෙදෙනා(VIDEO)

නුගේගොඩ දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගේට්ටුව වසන්නැයි එහි ක්‍රියාකරුට නිසි අයුරින් සංඥා ලබා නොදීම හේතුවෙන් කිරුළපන පූර්වාරාම දුම්රිය හරස් මාර්ගය හරහා ගමන්

Read more