පෙම්වතියව සතුටු කර’වන්න එද්දි, පෙම්වතිය බිරිඳවත් එක්කගෙන ඇවිත්..

සිය අනි’යම් පෙම්වතියගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් තෑග්ගක් මිලදී ගැනීමට කඩයට පැමිණි තරුණයෙකු මුහුණ දුන් අකර තැබ්බයක් පිළිබඳව අපූරු පුවතක් වාර්තා

Read more

අතුරුදන්වූ පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ සි රුර ගම්පල රෝහලේ ජල ටැංකියකින් හමුවෙයි

කොරෝ නා රෝගයට ගො දුරුව ගම්පොළ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී රෝහලින් අ තුරුදන්වී සිටි කොත්මලේ පොලිසියේ සැරයන්ගේ සිරුර ගම්පොළ ශික්ෂණ

Read more

විශාල පිරිසකට දිවි අහිමි කළ පස්සර බස් රථ අ නතුරේ රියදුරු හදිස්සියේ මි’යයයි

බදුල්ල – ලුණුගල මාර්ගයේ පස්සර ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය මාර්තු 20 වනදා අ නතුරකට ලක්වූ බස් රථයේ රියදුරු මි’ය ගොස් තිබෙනවා.ඒ

Read more

දුවට ගණිතය උගන්වන්න ආපු ගුරා මවටත් අමුතුම පාඩමක් උගන්වයි..

රටේ පවතින තත්වය නිසා පාසල් වසා දමා තිබෙන බැවින් තම දියණියට ගණිතය විෂය ඉගැන්වීම සඳහා කොළඹ ප්‍රදේශයේ මවක් විසින් ගුරුවරයකු

Read more