අගමැති ඉවත්කිරීමට පෙර පක්ෂ 11ට අලුත් අභියෝගයක්

ආණ්ඩුවේ ස්වාධීන වූ පක්ෂ 11ක නායකයින් අද (29) උදෑසන ජනපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීය. එම සාකච්ඡාවේදී තමන් විසින් ඉදිරිපත්කර තිබූ යෝජනාවලට

Read more

ජනපති අද පෙරවරුවේ කරන්න යන දේ..

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා වන සාකච්ඡාවක් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා වන සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සියලු පක්ෂ නායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන්

Read more

මහින්දට යන්න නොදෙන අය ලලිත් එල්ලාවල හෙළි කරයි

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඕනම අවස්ථාවක රට වෙනුවෙන් නිවැරදි තීන්දු ගත්තා. මේ වෙලාවෙත් රට වෙනුවෙන් තීන්දුවක් ගන්න සූදානම් කියන පණිවිඩය

Read more