කොවි’ඩ් අනපේක්ෂිත හැසිරීම් රජයන් සුළුකොට ගන්න එපා

වසර දෙකකින් වාර්තා වූ අඩුම ම*ර_ණ සංඛ්‍යාව මේ වනවිට ලෝකය අත්විඳිමින් සිටියද, SARS-CoV-2 වෛරසයේ අ නපේක්ෂිත හැසිරීම සහ ප්‍රමාණවත් නොවන

Read more

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ සිදුවන අලුත්ම ක්‍රියාවලිය

අද සිට කටුනායක අලුත් වැඩක්, රට සිට එන සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හදිසියේම විශේශ දැනුම්දීමක් අද (07) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි

Read more

ඔමික්‍රොන් අස්සේ තවත් බි;යකරු ලෙඩක්

ඉන්ෆ්ලුවන්සා සහ කො;රෝ’නා වෛ’රසය එකවර ආසා’දනය වුවහොත් ඇතිවන රෝ;ගී තත්ත්වය ගැන වෛද්‍ය විශේෂඥයින් හඳුනාගෙන තිබේ. එම තත්ත්වය නම්කර ඇත්තේ “ෆ්ලෝරෝ’නා”

Read more