අරගල බිමේදී පාස්කු ප්‍ර’හාරයේ වින්දි’තයන් සිහිකරමින් සර්වාගමික වැඩසටහනක්..Photo/Video

ශ්‍රී ලං කාව මෙන්ම ‌ස මස්ත ලෝ කයම මහත් කම්පා වට පත්ක රමින් අන්ත වාදීන් පි රිසක් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ

Read more

රිදියගම අමනයන්ගෙන් ගු ටි කෑ හිතහොඳ දොස්තර

හුදෙක් රැකියාවේ වගකීමට පමණක් තම සේවාව ලඝු නොකර හදවතින්ම තම රාජකාරිය මහා මෙහෙවරක් බවට පත්කර ගන්නට වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම යත්න

Read more

රට ගොඩගන්න ආගමික සිද්ධස්ථානවල ධනය මහා භාණ්ඩාගාරයට භාරදෙන්න

පවතින ආ ර්ථික අ ර්බුදයෙන් රට ගොඩගැනීම සඳහා මෙම අවස්ථාවේ ආගමික සිද්ධස්ථාන එකට එක්විය යුතු බව ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත

Read more