වික්ටර් රත්නායක ගැන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ව්‍යාජ පුවතක්..

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී වික්ටර් රත්නායක මහතා අභාව ප්‍රාප්ත වී ඇති බවට ව්‍යාජ පුවතක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංස රණය වෙමින් පවතී.

මේ පිළිබඳව වික්ටර් රත්නායක මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවේද සටහනක් තබා ඇති අතර එහි දැක්වෙන්නේ පැතිර යන පුවත ව්‍යාජ එකක් බවය.

මේ පිළිබඳව වික්ට ර් රත්නායක මහතාගේ ෆේ ස්බුක් පිටුවේද සට හනක් තබා ඇති අතර එහි දැක්වෙන්නේ පැතිර යන පුවත ව්‍යාජ එකක් බවය.

-Ada Derana Lk (News Update : May 10, 2022 10:30 pm ) පිටුවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න..